Garešnica

Na području Grada Garešnica dvije su reljefne kategorije: nizinska uz rijeku Ilovu i brežuljkasti dio na obroncima Moslavačke gore. Reljef i umjerena kontinentalna klima pogodovali su razvoju poljoprivrede i stočarstva, pa možemo reći da je garešnički kraj tradicionalno poljoprivredo-stočarski kraj. Međutim, tradicionalno poljoprivredno-stočarski kraj mijenja svoju sliku i poimanje poljoprivredno stočarskih djelatnosti. Nestaju mala seoska gospodarstva, primjenjuju se nova tehnička i tehnološka dostignuća pri obradi zemlje i uzgoju stoke, te se osnivaju farme i obrađuju velike površine zemlje. Zbog svojeg brežuljkastog reljefa i umjerene kontinentalne klime, prostor oko Garešnice pogodan je i za razvoj voćarstva i vinogradarstva, a u zadnjih nekoliko godina primjenom nove agrotehničke i tehnološke prakse na garešničkom se području postiže i zavidna kvaliteta uzgojenog povrća.  Moslavačka sela i garešnički kraj imaju i dugu tradiciju u proizvodnji meda upravo zbog bogate cvjetne ispaše na obroncima Moslavačke gore. Razvoj industrije nije zagadio okoliš, a upravo je očuvana priroda bez zagađivača dobar preduvjet za proizvodnju zdrave hrane i seoski turizam.

Prema Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09), Garešnica je svrstana u C turistički razred. U posljednjih nekoliko godina zamjetan je trend rasta turističkog prometa (dolazaka i noćenja), pri čemu je gotovo 2/3 noćenja ostvareno u okviru lovnog turizma. Lovišta Garešnice prostrana su i bogata divljači, a često ih krasi i epitet – najkvalitetnija. Bogat fond divljači i kapitalno i atipično rogovlje srneće divljači privlače lovce iz susjednih zemalja, ali i cijele Europe. U 2014-oj godini Garešnica je dobila oznaku PPS destinacije te je, uz Daruvar i Bjelovar, odabrana među 22 destinacije u Hrvatskoj koje su ušle u pilot-projekt „Hrvatska 365“. Potonje je potaknulo snažniju diversifikaciju proizvodnog portfolia – razvija se ribolovni, aktivni i seoski te cikloturizam.

Na garešničkom području trenutno je u realizaciji projekt Tematski turistički put „Stazama Graničara“, koji se spaja na TTP „Stazama lipicanaca i kune“ u Požeško-slavonskoj županiji, na regionalni park Moslavačku goru te park prirode Lonjsko polje u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tematski put zamišljen je kao poveznica turističke ponude na području kojim prolazi: objedinjuje atrakcije područja (Kamp Dišnik, Kovačić Breg, utvrda Bršljanac, jezero Skresovi), obiluje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se sve više okreću turizmu i imaju bogatu ponudu autohtonih proizvoda te integrira kvalitetnu gastronomsku ponudu (Etno kulinarska akademija, Hotel „Garić“) i sportske sadržaje (ribnjaci, Sportski park).

GAREŠNIČKO POILOVLJE

Područje  garešničkog Poilovlja, iako značajno kao stanište mnogih zaštićenih vrsta, i krajolik prepun prirodnih ljepota, nije sustavno razvijano kao turistička destinacija. Moglo bi se reći da je okolica Garešnice jedinstvena, jer, iako se nalazi „na kopnu“, mogla bi se mirno zvati i „Garešnica na vodi“, jer okruženje Garešnice čini više od 160 ha vodenih površina (uređenih ribnjaka) i nebrojeni močvarni tereni, bare, rijeke, potoci i manja jezera. Gotovo sve spomenute ribnjake puni rijeka Ilova, koja je od ogromnog značaja za cijeli ovaj kraj, u svakom smislu. Ilova je okosnica gospodarstva kroz svoj vodni doprinos (ribnjaci, poljoprivreda); Ilova je odredila način života, gradnje kuća, obrade zemlje. Ilova je i danas jedno od najvećih bogatstava ovog kraja, nedovoljno vrednovano, a Poilovlje, kao naša značajna prirodna baština, gotovo je nepozanto i pomalo nedostupno turistima. Posjetitelji su do sada dolazili neorganizirano, uglavnom samostalno istražujući, bez kartiranih i uređenih puteva i staza. Uglavnom se radilo o promatračima ptica i fotografima. Realizacijom ovog projekta uredili bi se neki elementi posjetiteljske infrastrukture, ojačala turistička ponuda, te u suradnji sa partnerima, Grad Garešnica bi planski započeo čuvanje i promoviranje svoje do sada nepravedno zanemarene prirodne baštine – garešničkog Poilovlja.

adminGarešnica